Hoogwaterkering in Amsterdam-Rijnkanaal gaat dicht

Foto: CC0

Rijkswaterstaat sluit zondag de hoogwaterkering bij Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is volgens de dienst nodig om te voorkomen dat er hoogwaterproblemen ontstaan in het randstedelijke gebied tussen Lek en kanaal.

Het zuidelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal heeft een open verbinding met de Lek. De hoogwaterkering bestaat uit een schuif die in het kanaal zakt en die zodoende de open verbinding afsluit. Daardoor heeft de waterstand in de Lek geen invloed meer op de waterhoogte in het kanaal. De hoogwaterkering gaat dicht als het kanaal tussen Tiel en Ravenswaaij een hoogte van 5,5 meter boven NAP bereikt, wat zondagmorgen het geval was. De kering blijft gemiddeld een week gesloten.

Rijkswaterstaat sluit niet uit dat maandag de Oosterscheldekering en de IJsselkering gesloten moeten worden vanwege storm en springtij. Volgens de dienst blijft het tot woensdagmiddag zeer hard waaien. Samen met springtij zorgt dat voor verhoogde waterstanden aan de kust, terwijl de rivieren ook nog eens veel water afvoeren naar zee.

De binnenvaart moet rekening houden met stremmingen door het sluiten van bruggen en sluizen, aldus Rijkswaterstaat. Schepen kunnen de gesloten hoogwaterkering in het Amsterdam-Rijnkanaal passeren via de naastgelegen Prinses Marijkesluis.

Het bericht Hoogwaterkering in Amsterdam-Rijnkanaal gaat dicht verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Push vanuit Nieuws