Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

Foto: twitter schone lucht

De provincie Noord-Holland gaat samen met het Rijk, diverse gemeenten en provincies werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. De provincie sluit hiervoor aan bij het Schone Lucht Akkoord van het Rijk.

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld bij drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom sluit het Rijk het Schone Lucht Akkoord (SLA) met een groot aantal gemeenten en provincies. Op 13 januari 2020 is het akkoord ondertekend samen met 46 gemeenten en provincies.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inspraak voor beleidsmakers bij alle overheden

Samen met gemeenten en provincies werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het opstellen van het SLA. Er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn. Beleidsmakers op het terrein van luchtkwaliteit bij Rijk, gemeenten en provincies denken mee over het SLA.

In 2019 organiseerde het ministerie van IenW verschillende bijeenkomsten voor beleidsmakers, handhavers en maatschappelijke organisaties. Begin juli 2019 stuurde staatssecretaris Stientje van Veldhoven de hoofdlijnenbriefSchone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer. In deze brief licht zij de inzet en uitwerking toe.

bron: rijksoverheid/infomil

Bron: Push vanuit Ouder-Amstel