Huurverhoging volkstuinparken gesprek van de dag

Foto: Gemeente Amsterdam

Het college wil volkstuintjes in de steeds dichter bebouwde stad behouden en voor meer Amsterdammers toegankelijk maken. Ook moet er een oplossing komen voor de afvoer van vuil water van de parken. De huren van de tuinparken gaan de komende jaren omhoog. Van dat bericht zijn veel tuinders geschrokken. Om te zorgen dat een volkstuin voor iedereen bereikbaar blijft, komt er een compensatieregeling voor mensen met een laag inkomen.

De laatste jaren dreigde sluiting voor een paar volkstuinparken vanwege bouwplannen. Dat wil Amsterdam in elk geval de komende 20 jaar voorkomen. In plaats van de huurcontracten die nu nog elk moment opzegbaar zijn, is het voorstel de huurcontracten voor 20 jaar vast te leggen.

Volkstuinparken toegankelijker en schoner

Daarnaast ligt er al lang het plan om de volkstuinparken voor alle Amsterdammers toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Er zouden bijvoorbeeld groeps- of schooltuintjes kunnen komen en plekken om te sporten en te ontspannen. Elk volkstuinpark maakt hiervoor een eigen plan. Daarnaast moet op veel parken nodig een oplossing komen voor de afvoer van vuil water: bij nog te veel parken komt dat in het grond- en oppervlaktewater terecht. Deze investeringen bij elkaar kosten veel geld.

Huur jaren gelijk gebleven

Bovendien is de grondhuur die de parken aan de gemeente betalen, al tientallen jaren niet verhoogd. De huurders van volkstuinen betalen nu weinig, in vergelijking met huurders van andere stukjes gemeentelijk groen. Het college stelt daarom voor om dat gelijk te trekken en ook om die reden de huren voor volkstuinen te verhogen.

Niet alleen voor rijke Amsterdammers

Het is begrijpelijk dat veel tuinders zich zorgen maken over de huurverhoging. Het is niet de bedoeling dat een volkstuin straks alleen iets is voor de rijkere Amsterdammers. Daarom werkt de gemeente samen met de volkstuinverenigingen een compensatieregeling uit en kijkt ook naar andere manieren om tuinders tegemoet te komen.

50% korting

Een van de voorstellen is dat tuinders met een laag inkomen 50% korting krijgen op de huurprijs. Verder wordt de huurverhoging geleidelijk ingevoerd, mogelijk over een periode van 5 jaar. Ook kijken we of de huur van de grond van volkstuinen die vooral worden gebruikt als moestuin, minder hoog kan worden dan in het oorspronkelijke plan staat.

Kosten aanleg rioolsystemen

De kosten van de aanleg van nieuwe rioolsystemen schatten we op zo’n 26 miljoen euro. Deze kosten vormen een kwart van de voorgestelde huurverhoging. Een oplossing om de huren minder hoog te maken, is om deze kosten niet mee te nemen in de huurverhoging. Ze moeten dan wel op een andere manier betaald worden. Volgende week buigt de gemeenteraad zich over deze voorstellen.