Meer miljonairs in regio Amsterdam

Foto:

Het aantal miljonairs dat woonachtig in regio Amsterdam is opnieuw gestegen.
Op 1 juli 2019 verscheen de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’. Hierin staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland.

Uit de publicatie blijkt dat de koopkracht in 2017 minder toenam dan in de drie jaren ervoor, het risico op (langdurige) armoede steeg, en het consumentenvertrouwen vanaf eind 2018 begon te dalen. Tegelijkertijd was er een stijging van het vermogen van huishoudens, kwamen er meer miljonairs en meer mensen met een topinkomen van minstens een ton, bleef het armoederisico bij werkenden gelijk, en steeg de economische zelfstandigheid.

‘Welvaart in Nederland’ is een belangrijke publicatie omdat daarin veel zaken samengevoegd worden, aldus Otten. ‘We leggen voor een breed publiek uit hoe de cijfers over onder meer inkomen, vermogen en uitgaven met elkaar samenhangen.’ De materiële welvaart wordt daarbij breed geïnterpreteerd. Er is bijvoorbeeld ook expliciet aandacht voor de belastingdruk en het effect van aftrekposten en heffingskortingen op de inkomstenbelasting.

Otten: ‘Het belastingstelsel in Nederland is gebaseerd op het draagkrachtprincipe: wie meer heeft, moet meer betalen. Uit de publicatie blijkt dat de netto druk van de inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen op het bruto inkomen van huishoudens in 2017 met bijna 1 procentpunt is gestegen ten opzichte van 2016. De druk is in de jaren na de crisis wel kleiner dan tijdens de crisis.’

bron: Centraal Bureau voor Statistiek

Bron: Push vanuit Amstelveen