Alternatief voor N247 Broek in Waterland wordt nader uitgewerkt

28 april 2016 – Nieuwsartikel De provincie Noord-Holland heeft besloten om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland, waarin een onderdoorgang voor de N247 is opgenomen, verder uit te werken. Hiermee wordt de dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de reeds voorgestelde varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland….

Lees verder op: