Vastgestelde coronabesmettingen per stadsdeel

Foto: GGD Amsterdam

GGD Amsterdam publiceert wekelijks actuele cijfers over de ontwikkeling van de besmettingen in de stad en de stadsdelen. Op basis van deze cijfers treffen we gericht maatregelen daar waar dat nodig is.

Week 52 (21 t/m 27 december)

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 21 tot en met 27 december met 17% gedaald ten opzichte van de week ervoor.

Regiogemeentes

Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn bevonden zich deze week op of boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’. In Amsterdam en Amstelveen was sprake van een daling in positief geteste mensen, in de andere gemeenten werd een stijging waargenomen.

Stadsdelen

In bijna alle stadsdelen van Amsterdam is het aantal positief geteste personen gedaald. Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aantal positieve testen gelijk. Toch bevonden alle stadsdelen zich nog steeds boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

Risiconiveaus

We geven het aantal positieve testen weer per 100.000 inwoners. Hiermee sluiten we aan bij de risiconiveaus van de Rijksoverheid.

Aantal positieve testen per 100.000 inwoners Risiconiveau
Lager dan 50 waakzaam
50 – 150 zorgelijk
150 – 250 ernstig
Hoger dan 250 zeer ernstig

Vastgestelde coronabesmettingen stadsdelen

Week 52 Week 51
Absoluut /100.000 inwoners Absoluut /100.000 inwoners
Cen­trum 249 285 251 288
Nieuw-West 499 312 611 382
Noord 308 309 426 427
Oost 397 280 467 329
West 389 262 543 366
Zuid 393 268 549 375
Zuid­oost 289 322 413 460

Vastgestelde coronabesmettingen per gemeente

Week 52 Week 51
Absoluut /100.000 inwoners Absoluut /100.000 inwoners
Am­ster­dam 2.526 289 3.266 374
Aals­meer 114 358 110 345
Am­stel­veen 224 244 268 292
Die­men 138 442 89 285
Ou­der-Am­stel 67 475 54 382
Uit­hoorn 105 355 77 260

Meer informatie

Het aantal uitgevoerde testen vindt u op de website van de GGD Amsterdam.