Rijkswaterstaat kapt 10.000 bomen Ouder-Amstel a9

Foto: Nieuws.nl

OUDER-AMSTEL Bewoners van Ouderkerk aan de Amstel zijn diep bedroefd. Aan de kant van de Ronde Hoep wordt de A9 fors verbreed om de auto’s en een nieuw tankstation ruimte te geven.
Daarvoor moeten binnenkort alle 10.000 bomen wijken. Op het talud aan de dorpszijde zullen in elk geval 1000 tot 4000 bomen sneuvelen ten behoeve van de nieuwe geluidsschermen. Volgens Rijkswaterstaat verandert de recente ‘stikstof’-uitspraak van de Raad van State daar niets aan: polder de Ronde Hoep is geen Natura 2000-gebied. Ondanks dat nu toch het groene hart wordt getroffen, alle leerlingen van de Jan Hekmanschool en de bewoners van de nieuwbouwwijken eromheen.

Er is momenteel wel overleg gaande over maximale herplant van bomen na afronding van de weguitbreiding. De verordening van gemeente Ouder-Amstel vereist dat gekapte bomen één op één worden gecompenseerd. Ook Rijkswaterstaat hanteert dit uitgangspunt. Op basis hiervan hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in samenspraak met Groengebied Amstelland en de Amstelscheg een beplantingsplan gemaakt. In dit plan kan niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Daarom overleggen Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de flora en fauna in de omgeving.

Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Ouder-Amstel afgesproken welke bomen kunnen worden behouden, bijvoorbeeld de tweede rij bomen op het noordelijke talud achter de geluidsschermen van de A9, ter hoogte van Tuindorp. Ook spraken de gemeente en Rijkswaterstaat af dat de knotwilgen langs de Polderweg worden verplaatst en uiteindelijk naar de nieuwe locatie van de Polderweg worden teruggeplant.