Ontwerpbesluit aanwijzing zwemplekken oppervlaktewater Noord-Holland 2016 ter inzage

01 februari 2016 – Nieuwsartikel Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (artikel 10b, lid 2, Whvbz). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 26 januari 2016 het ontwerpbesluit genomen voor het zwemseizoen 2016…

Lees verder op: