Laatste kans om groei Schiphol te voorkomen

Foto: pixabay

Volgens het concept-MER Schiphol wil de luchtvaartsector zijn omzet op de overvolle luchthaven nog verder verhogen. Groei van luchtverkeer verhindert de uiterst noodzakelijke CO2-reductie, tast de gezondheid van omwonenden nog verder aan en biedt weinig economische meerwaarde boven een groeistop. Bestuurslid Lourens Burgers van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB): “Het argument dat luchtverkeer uit economische noodzaak zou moeten groeien, geldt niet op Schiphol.”

In een brief aan de Raad van de gemeente Amsterdam heeft de werkgroep onlangs laten weten dat als we de klimaatdoelen zoals die nu zijn opgesteld willen realiseren, het toch wel een beetje raar is als er steeds meer vliegtuigen komen die CO2 uitstoten. “Als de Raad niets doet tegen de toename van vliegbewegingen komen hiermee de beleidsvoornemens op het gebied van klimaat in gedrang.”

Zo’n Bijlmerramp als in 1992 kan zo weer gebeuren, aldus Lourens. “Dit is ook aangetoond door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De externe veiligheid, dus het risico dat mensen die onder de vliegpaden wonen een vliegtuig op hun hoofd krijgen, is aanzienlijk groter dan toegestaan. Schiphol doet hier niets mee.”
Balans is volledig doorgeslagen

De plannen van Schiphol is om de komende tien jaar te groeien met 40.000 extra vliegbewegingen. “Tel daar de 45.000 vliegbewegingen van Lelystad bij op en dan kom je in totaal op 85.000 vliegbewegingen. De impact hiervan is gigantisch en deze groei is niet nodig. Je kan geen woningen bouwen in de omgeving, de ernstige geluidshinder neemt toe en het heeft een impact op onze gezondheid. De balans is volledig doorgeslagen naar het negatieve.”

De oorspronkelijke betekenis van Schiphol is veranderd, aldus Lourens. “Het gaat momenteel om massatoerisme, pretvluchten, bulkvervoer en dat er zoveel mogelijk mensen hiernaar toe komen. Dit zorgt alleen maar voor overlast. Het gaat niet meer om Schiphol als mainport voor verbindingen, waardoor bijvoorbeeld onze universiteiten en de Zuidas goed bereikbaar zijn. Als we de economische ontwikkeling van het gebied willen ondersteunen, moeten we wel selectief zijn.”

Wat kunnen wij als burgers doen? “De komende drie weken zijn belangrijk. Voor het einde van het jaar moet er een advies worden uitgebracht. Laat van je horen en ga klagen bij het bewonersaanspreekpunt van Schiphol. Hoe meer klagers, hoe zenuwachtiger de politiek wordt, want het gaat wel om hun kiezers. Je kunt brieven schrijven naar de Omgevingsraad Schiphol (ORS) per landingsbaan of naar gemeenteraadsleden.”
Luchtvaartdag in bijzijn van minister

Op 8 december organiseert de Omgevingsraad Schiphol een Luchtvaartdag, waar alle meningen tot nu toe over de ontwikkeling van Schiphol in aanwezigheid van de minister besproken worden. Je kunt je opgeven via de link www.luchtvaartdag.nl. Als je klachten hebt over Schiphol kan je bellen of mailen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol – kortweg BAS. Bas is te bereiken via www.bezoekbas.nl. Je kunt ook bellen: 020-6015555.

Vliegen is een mooie uitvinding en je zou Schiphol ook niet moeten sluiten, aldus Lourens. Wat zou een oplossing kunnen zijn om de huidige overlast tegen te gaan? “Er wordt momenteel gepleit voor een landingsstelsel in zee. Daarmee schep je ruimte rond Schiphol voor woningbouw en werkgelegenheid en verdwijnt de hinder voor omwonenden. De minister gaat dit verder onderzoeken. Ik heb echter het vermoeden dat dit een doekje voor het bloeden is om de weerstand tegen groei bij de bewoners weg te nemen.”

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Houd dan de website van Platform Vliegoverlast Amsterdam in de gaten.