Ook nader onderzoek naar route via Golfbaantracé voor Verbinding A8-A9

06 juli 2016 – Nieuwsartikel Voor een betere Verbinding A8-A9 worden drie routes (alternatieven) nader onderzocht. Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt ook het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt, naast het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief. Voorzitter van de stuurgroep Verbinding A8-A9, gedeputeerde Elisabeth Post: “Wij zien alleen het…

Lees verder op: