Omgevingsvergunningen betonwerken Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage gelegd

29 juni 2016 – Nieuwsartikel Aannemersconsortium OpenIJ heeft omgevingsvergunningen voor de eerste definitieve bouwdelen, de betonwerken, van de nieuwe zeesluis aangevraagd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft hiervoor op 22 en 29 juni 2016 de ontwerpbeschikkingen ter inzage gelegd. Omgevingsvergunning In de ontwerpbeschikkingen staat dat het aannemersconsortium de betonwerken voor de sluishoofden…

Lees verder op: