Politiedrones maken nog dit jaar een comeback

Foto: Politie

De Nederlandse politie wil dit jaar weer drones gaan inzetten om te assisteren bij het politiewerk. Enkele jaren gelden zette de politie in onder andere Amsterdam ook al drones in, maar het gebruik daarvan werd stopgezet nadat de drones te maken kregen met technische storingen.

De politie denkt de onbemande toestellen in veel situaties goed van pas kunnen komen bij. Zo zouden ze kunnen worden ingezet om looproutes bij grote evenementen in kaart te brengen, om mensen die op de vlucht zijn voor de politie te volgen en opnames te maken van een plaats delict. Op dit moment worden voor deze taken vaak politiehelikopters gebruikt, maar de inzet van helikopters is duur en zorgt bovendien voor geluidsoverlast bij omwonenden.

Wanneer de drones precies zullen terugkeren is nog niet bekend, maar Casper Steenstra-Praamsma, projectleider drones, heeft in een gesprek met de NOS laten weten dat er in de loop van dit jaar een besluit zal worden genomen en dat er voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer drones zullen worden ingezet door de politie. In de afgelopen periode zijn daarom al 15 agenten begonnen met een opleiding tot vlieger en er wordt verwacht dat zij over enkele maanden hun brevet zullen halen.

Doordat de drones pas later dit jaar zullen worden ingezet, is de kans groot dat de politie direct kan voldoen aan de nieuwe regelgeving voor het gebruik van drones. Daarover wordt de komende maanden namelijk nog vergaderd in Brussel en Den Haag. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht dat er de loop van het jaar een nieuwe regelgeving zal komen die geldt voor zowel normale consumenten als professionele gebruikers. De regelgeving die op dit moment geldt voor professionele gebruikers is zeer streng en is niet te vergelijken met de regelgeving voor consumenten.