Parking Centrum Oosterdok in één klap grootste openbare binnenstedelijke oplaadgelegenheid van Nederland

Foto: Eneco

Dankzij de installatie van 60 laadpunten in Parking Centrum Oosterdok in Amsterdam-Centrum kunnen nu tientallen elektrische auto’s gelijktijdig hun batterij opladen. De parkeergarage is hiermee in een keer de grootste openbare binnenstedelijke oplaadgelegenheid van Nederland.

Eneco eMobility heeft samen met gebiedsontwikkelaar BPD en parkeerbeheerder InPublic de handen ineengeslagen om elektrisch laden in Parking Centrum Oosterdok in Amsterdam-Centrum mogelijk te maken. De laaddienstverlener leverde 60 laadpalen aan de parkeergarage in de hoofdstad. Met deze stap dragen de partijen bij aan de ambitie van Amsterdam om in 2030 volledig emissievrij te zijn. Dit willen ze onder andere bereiken door vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen uit de stad te weren.

Bijdrage emissievrije stad 2030

Parking Centrum Oosterdok is door de plaatsing van de laadpunten één van de duurzaamste parkeergarages van Nederland. De laadpunten van Eneco eMobility laden uitsluitend op groene stroom afkomstig van Europese zonne- en windenergie. Bram Poeth, CEO bij Eneco eMobility, is trots op deze samenwerking: “Met de aanleg van 60 laadpunten in Parking Centrum Oosterdok, leveren BDP en Eneco eMobility een duurzame bijdrage aan de omschakeling van Amsterdam naar een emissievrije stad in 2030.”

Vooroplopende dienstverlening

De groene realisatie past bij de visie van BPD en Eneco eMobility om voorzieningen te leveren die klaar zijn voor de toekomst. Jeroen Galle, directeur projecten BPD Gebiedsontwikkeling: “Met Parking Centrum Oosterdok willen we altijd vooroplopen in de dienstverlening voor onze parkeerders. Met deze samenwerking maken we mogelijk dat onze parkeerders snel, groen en state of the art kunnen opladen.” Naast deze 60 laadpunten krijgen straks alle privé-parkeerplaatsen een eigen laadpunt. Ook worden er 26 laadpunten ten behoeve van het nieuwe kantoor van Booking.com aangelegd en wordt op verzoek van de bestaande bewoners onderzocht of voor hen extra laadpunten kunnen worden gerealiseerd.