Auto in Amsterdam wordt misschien vervangen door deelvervoer

Foto: Nieuws.nl

Voor Amsterdam geldt dat zonder aanpassingen de groei naar één miljoen inwoners zal leiden tot 30 procent meer autoritten. Ruim 64 procent van de Nederlanders is bereid zijn reisgedrag te heroverwegen, blijkt op basis van uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse vervoersmarkt door ABN Amro. Van de Nederlanders maakt 93 procent nog geen gebruik van deelvervoer, maar 55 procent verwacht dat het populairder wordt.

Het bezit van een eigen auto staat met name onder jongeren onder druk. Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat met name in stedelijke gebieden jongeren tussen de 18 en 30 jaar al niet meer aan een auto beginnen. Zij vinden de beperkingen van het vervoermiddel (met name de kosten) zwaarder wegen dan de vrijheid die het geeft. Niet alleen werd onlangs het uurtarief voor parkeren opgeschaald naar 7,50 euro om het centrum van Amsterdam te ontzien en bezoekers aan te sporen om over te gaan op andere keuzes, maar de groei van het verkeer neemt ook erg toe.

Volgens het onderzoek van de ABN Amro kan het dichtslibben van de stad grotendeels worden opgelost door het aanbieden van deelvervoer in abonnementen. Dit zou leiden tot een vermindering van 21.500 auto’s in Amsterdam. Op het moment is het aanbod van dergelijke vervoersmogelijkheden nog te beperkt. Een belangrijke hobbel voor het opzetten van een vervoersabonnement is dat het OV werkt met gesloten betalingssystemen. Dus tot die tijd kan je beter een boete riskeren als je met de auto in de hoofdstad langer dan twaalf uur parkeert. Dat is vooralsnog voordeliger.