Amsterdam omarmt aanbevelingen voor Stedelijk

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders omarmt de aanbevelingen van een onafhankelijke commissie om het Stedelijk Museum in Amsterdam beter en transparanter te laten opereren. Vorig jaar ontstond een chaotische situatie aan de top van de kunsttempel, waarin directeur Beatrix Ruf vertrok na onder meer berichten over belangenverstrengeling.

Er blijkt niet ter kwader trouw te zijn gehandeld, maar er waren wel allerlei tekortkomingen in de gang van zaken. Die was niet transparant, het schortte aan toezicht en Ruf zelf heeft zich verkeken door alleen mondelinge mededelingen over bepaalde inkomsten te doen.

Dat moet allemaal niet meer kunnen gebeuren en daarom worden er betere regels voor de raad van toezicht voorgesteld, voor de samenstelling en het functioneren van de directie, bij schenkingen en bruiklenen en voor vroegtijdige signalering van dreigende belangenverstrengeling. ,,Hoe eerder het Museum het negatieve imago, dat het niet op gepaste wijze met belangenverstrengeling weet om te gaan, van zich af weet te schudden hoe beter het is”, staat in het rapport.

Het bericht Amsterdam omarmt aanbevelingen voor Stedelijk verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Push vanuit Nieuws