Ambitieus stadsbestuur Amsterdam beëdigd

In een warme en volle raadszaal in de Stopera is woensdag het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam geïnstalleerd. De ploeg bestaat uit Rutger Groot Wassink (GroenLinks, werk & inkomen), Touria Meliani, (GL, kunst en cultuur, ICT), Marieke van Doorninck (GL, ruimtelijke ordening, energie), Udo Kock (D66, financiën), Simone Kukenheim (D66, zorg, sport), Marjolein Moorman (PvdA onderwijs, armoede), Sharon Dijksma (PvdA, verkeer en vervoer) en Laurens Ivens (SP, wonen en bouwen).

De nieuwe wethouders (van wie er drie ook in het vorige college zaten) gaven allemaal een korte verklaring hoe ze hun portefeuille gaan invullen en beantwoordden ook wat vragen daarover uit de raad. Groot Wassink kreeg de ‘sportvraag’: Wat gaat er door je heen? Waarop hij antwoordde: ,,Blijdschap en trots”. Meliani, van Marokkaanse origine, bedankte haar moeder, ,,die haar kinderen opvoedde in een land dat ze niet kende en waarvan ze de taal niet sprak”. Dijksma kreeg de suggestie van de Partij voor de Dieren om haar nevenfunctie als lid van het comité van aanbeveling van de Hollandse Haringpartij op te geven, maar de PvdA-politica leek hier niet toe bereid.

Na de hoorzitting werden de wethouders beëdigd.

In het debat dat aan de installatie voorafging, verklaarden de leiders van de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP zich trots op het bereikte coalitieakkoord. Ze belichtten allemaal de punten die zij hebben binnengehaald bij het samenstellen van het akkoord.

De oppositiepartijen ventileerden hun kritiekpunten. Ze vielen vooral over het verhogen van het parkeertarief in het centrum tot 7,50 euro (,,dat is 16,50 in guldens, voor wie het zich nog kan herinneren”, zei Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen) en het schrappen van duizenden parkeerplaatsen. Ook het plan voor een 24-uursopvang voor We Are Here, de groep uitgeprocedeerde illegalen die al lange tijd van kraakpand naar kraakpand trekt, kon rekenen op forse kritiek.

,,Deze groep maakt zich schuldig aan seriële strafbare feiten”, zei Annabel Nanninga van Forum voor Democratie, die Amsterdam afschilderde als ‘Pyongyang aan de Amstel’. Voor Eric van der Burg van de VVD was het grootste bezwaar dat de regeling maar voor 1,5 jaar is en dat daarna de burgemeester bepaalt wie er mag blijven en wie wegmoet. ,,Je maakt de burgemeester de boeman en houdt zelf schone handen. Had dan ballen gehad en het structureel geregeld”, aldus de VVD’er.

DENK pleitte ervoor dat Zwarte Piet in Amsterdam helemaal verdwijnt uit de openbare ruimte. Ook wil de partij meer p&r-plaatsen langs de ringweg A10, om het opheffen en duurder maken van parkeerruimte in het centrum op te vangen.

Het bericht Ambitieus stadsbestuur Amsterdam beëdigd verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Push vanuit Nieuws