Amsterdamse markten moeten aantrekkelijker

Foto: Pixabay

Het gaat niet goed met de Amsterdamse markten. Ze trekken steeds minder bezoekers en er is, met name op de markten buiten het centrum, veel leegstand. Het stadsbestuur komt daarom met een verbeteraanpak, die ervoor moet zorgen dat Amsterdammers weer vaker naar de markt gaan.

De hoofdstad telt 34 markten met wekelijks 9100 kramen. Hiervan staat gemiddeld een op de vier momenteel leeg en op sommige plekken gaat het zelfs om de helft van het aantal kramen. Volgens wethouder Udo Kock (economie) is het ,,vijf voor twaalf”. ,,Een deel van de markten, met name buiten het centrum, heeft te maken met grote leegstand en het is de vraag of ze het gaan redden in de toekomst.” Uitzonderingen zijn bekende markten als de Dappermarkt, de Albert Cuypmarkt en die in de Jordaan en op het Spui.

Vergrijzing van zowel marktbezoekers als – ondernemers is een van de veroorzakers. Ook wordt het aanbod op markten als onvoldoende of slecht omschreven. In de Marktvisie Amsterdam 2018-2026 staan onder meer plannen om de kwaliteit van de markten te verbeteren, het ondernemerschap te versterken en mogelijk marktplaatsen en marktdagen op sommige plekken te verminderen.