Noord-Holland: een economisch sterke en aantrekkelijke provincie

26 april 2016 – Nieuwsartikel

Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van enerzijds ruimte en groen en anderzijds de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid.

In haar strategisch beleidskader Economie geeft de provincie aan hoe zij dat aantrekkelijke vestigingsklimaat verder wil versterken en daarmee de werkgelegenheid en leefbaarheid in Noord-Holland duurzaam wil aanjagen.   

Groeiend verschil tussen noord en zuid

De provincie constateert een groeiend verschil tussen het noordelijk deel van de provincie (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar) en het zuidelijk deel (Noordzeekanaalgebied, metropoolregio Amsterdam, Gooi en Vechtstreek). Zo kent het dunner bevolkte noorden een aantal sterke bedrijvenclusters die fysieke ruimte nodig hebben, zoals agribusiness, offshore, de Koninklijke Marine, duurzame energie en toerisme. Het zuidelijk deel wordt gedomineerd door de stedelijke dynamiek van Amsterdam, die vooral aantrekkelijk is voor ZZP’ers, nieuwe creatieve bedrijvigheid en start-ups.

Aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “De aantrekkingskracht van Noord-Holland is dé stimulans voor werkgelegenheid in de toekomst. De provincie Noord-Holland heeft een bijzonder aantrekkelijk en concurrerend investerings- en vestigingsklimaat. De economie van onze provincie kent een enorme diversiteit. Dat biedt vooral kansen op het gebied van verbinding. Bijvoorbeeld tussen landbouw en voedselvoorziening, of datacenters als warmtebron voor de glastuinbouw. Onze infrastructuur is modern. Internationaal gezien zijn de afstanden binnen Noord-Holland klein. Zo maakt de ruimte in het noordelijk deel van de provincie het aantrekkelijk om in de stad te werken en -betaalbaar- in het groen te wonen.”

Strategisch beleidskader Economie

Het strategisch beleidskader Economie is een uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’. Bond: “We kunnen niet op onze handen zitten. De concurrentie om investeringen en werkgelegenheid is groot en groeit. Noord-Holland heeft een goede startpositie. Met dit beleidskader versterken wij onze concurrentiepositie en geven wij ruimte aan groei voor het vestigingsklimaat in onze provincie.”

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het beleidskader op 29 maart aan Provinciale Staten (PS) ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting zullen PS het beleidskader in mei behandelen. Het (concept) Beleidskader is hieronder te downloaden.

Over dit artikel

Laatst bijgewerkt 26 april 2016

Reageer op dit bericht

De volgende velden zijn niet (juist) ingevuld:

article
99221
26 april 2016 – Nieuwsartikel Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere
https://amsterdam.nieuws.nl/knipsels/99221/noord-holland-een-economisch-sterke-en-aantrekkelijke-provincie/
2016-04-26T14:42:00+02:00
Knipsels