VU behaalt eerste duurzaamheidscertificaat in BREEAM-NL In-Use voor Hoger Onderwijs

Nieuwsarchief

18-02-2016

VU behaalt eerste duurzaamheidscertificaat in BREEAM-NL In-Use voor Hoger Onderwijs

Met deze certificering is weer een stap gezet in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare campus.

De VU heeft de primeur met het allereerste BREEAM-NL In Use certificaat voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen. Het Initium (het pand naast het hoofdgebouw aan de Buitenveldertselaan) is gecertificeerd met de scores Excellent voor Asset, Good voor beheer en Very Good in de categorie Gebruik.  De BREEAM-NL voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Saxion Hogescholen.

Nieuw: Component

Breder kijken
Willem Verduyn, Manager Vastgoedbeheer VU: “Het is onze ambitie om het reeds aanwezige vastgoed te certificeren voor BREEAM-NL In-Use met een niveau van minimaal Good. Wij hebben hiervoor ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt, denk aan een ecologisch plan voor de gehele VU campus en het waterbeleid. Ook komen er per gebouw Energie VerbeterTeams die praktische en technische maatregelen inventariseren om energieverbruik te beperken. De mooie scores voor Initium konden behaald worden door een goede samenwerking met Green Office, het platform voor studenten en medewerkers die werken aan een duurzamere universiteit en de verschillende onderdelen van de Facilitaire Campus Organisatie. Met deze certificering is weer een stap gezet in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare campus.”

Duurzaamheidscertificaat onderwijsgebouwen
BREEAM-certificeringen voor bestaande gebouwen en nieuwbouw bestaan al geruime tijd voor kantoorgebouwen. Gebouwen voor hoger onderwijsinstellingen kennen naast kantoren vooral onderwijs- en collegeruimten en laboratoria. Om dit soort gebouwen toch volledig te kunnen certificeren conform de BREEAM-NL richtlijn voor bestaande gebouwen, werd in 2015 de werkgroep BREEAM-NL In Use voor Hoger Onderwijsgebouwen gestart.

Duurzame campusontwikkeling
De VU vernieuwt haar Campus stapsgewijs. Dit gebeurt zo duurzaam mogelijk, op een manier dat de VU in de toekomst duurzame oplossingen toepast met minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder uitstoot en meer energetisch rendement. Al eerder ontving het Nieuwe Universiteitsgebouw, dat gebouwd wordt aan het Campusplein, de op één na hoogste duurzaamheidsscore voor het Nieuwbouw Ontwerpcertificaat (BREEAM niveau Excellent). Initium is het eerste gebouw van de VU dat BREEAM-NL In-Use gecertificeerd is. Ook andere gebouwen als het OZW-gebouw en het Hoofdgebouw worden de komende jaren getoetst aan de BREEAM normen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam