Publicatie ontwerpbesluiten inzake naamswijziging van ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’

09 juni 2016 – Nieuwsartikel De volgende ontwerpbesluiten inzake herziening van de regelgeving ten behoeve van de naamswijziging zijn vastgesteld en worden ter inzage gelegd: Ontwerp van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017; Ontwerp van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017; Ontwerp van het…

Lees verder op: