Strengere regels voor zwaar verkeer

Foto: Gemeente Amsterdam

Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen, worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. U kunt van 5 januari tot en met 15 februari 2021 reageren op het voorstel met nieuwe regels.

Honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur in Amsterdam zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om verdere overbelasting van de kademuren en bruggen te voorkomen, is er dringend actie nodig. Een van die acties is het beperken van zwaar vrachtverkeer in de stad.

Strengere regelgeving

Het verschil met de situatie nu, is dat voertuigen zwaarder dan 30 ton geen ontheffing voor de hele zone meer krijgen. Wanneer er geen alternatieven zijn, is er mogelijk een ontheffing uit te geven voor een specifieke route. Voor de meest zware voertuigen toetsen we eerst of de bruggen en kademuren op de route het gewicht van het voertuig aankunnen.

Ook worden er strengere voorwaarden gekoppeld aan de ontheffing. Denk hierbij aan stapvoets over drempels rijden, aantoonbaar een bestemming in de zone hebben, niet parkeren op bruggen of onnodig lang stilstaan op kademuren.

Inspraakperiode 5 januari tot en met 15 februari

Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. U kunt van 5 januari tot en met 15 februari 2021 hierop reageren. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021.